Strona główna Rodzina Formalności związane z organizowaniem pogrzebu

Formalności związane z organizowaniem pogrzebu

33
PODZIEL SIĘ

Śmierć bliskiej osoby to często traumatyczne wydarzenie. Jest to czas trudny nie tylko ze względu na smutek i żal po odejściu ukochanej osoby, ale też przez konieczność pochówku zmarłego.

Każdy z nas chciałby z godnością pożegnać bliską osobę. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, które mogą pomóc w organizacji ceremonii pogrzebowej i wszelkich formalności.

Karta zgonu

Podstawowym dokumentem niezbędnym do uregulowania wszystkich formalności jest karta zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, karta zgonu jest wypisywana przez lekarza, który opiekował się pacjentem. W przypadku śmierci w domu należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego, który po stwierdzeniu zgonu, wystawi kartę zgonu. Jeśli śmierć nastąpiła w niejasnych okolicznościach, może być konieczne przeprowadzenie sekcji zwłok. W takim przypadku kartę zgonu wypełnia zakład medycyny sądowej. Karta zgonu jest niezbędnym dokumentem, potrzebnym do odebrania ciała z kostnicy oraz do wyprawienia ceremonii pogrzebowej.

Zakład pogrzebowy

Z kartą zgonu należy udać się do firmy pogrzebowej, aby ustalić szczegóły dotyczące pochówku. Oprócz wspomnianej karty zgonu należy mieć przy sobie dowód osobisty zmarłego (jeśli mamy do niego dostęp), jego numer nip lub pesel oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Nie musimy do zakładu udać się osobiście, możemy wykonać telefon i umówić się na spotkanie z pracownikiem w swoim domu. Z firmą pogrzebową konieczne jest ustalenie takich kwestii jak: data pogrzebu, miejsca pochówku, formy pogrzebu (trumna lub urna), rodzaj obrządku religijnego. Oprócz najważniejszych kwestii firma pogrzebowa może także zamieścić nekrolog w prasie, wybrać kwiaty na ceremonię pogrzebową, zakupić ubranie dla zmarłego, czy przygotować ciało do pochówku.

Akt zgonu

Zgodnie z obowiązującym prawem, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i w ciągu trzech dni od daty zgonu powiadomić urząd o śmierci osoby. Do urzędu nie muszą przychodzić osoby spokrewnione, mogą być to znajomi lub sąsiedzi, ale w pierwszej kolejności obowiązek powiadomienia urzędu spoczywa na rodzinie zmarłego. W urzędzie zostanie wystawiony akt zgonu, który jest niezbędnym dokumentem do uregulowania kwestii spadku. Jest także potrzebny, jeśli rodzina zmarłego chcę się ubiegać o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje najbliższej rodzinie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek jest wypłacany w przypadku osób ubezpieczonych społecznie przez ZUS. W przypadku osób niepodlegających temu ubezpieczeniu zasiłek wydaje opieka społeczna.

Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 4000 złotych. O zasiłek można się starać do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby. W tym celu należy udać się do ZUS-u z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Oprócz tego należny mieć przy sobie odpis aktu zgonu, dokumenty przedstawiające stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą, przedstawić rachunek poniesionych kosztów przy organizacji ceremonii pogrzebowej oraz zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu osoby składającej wniosek. ZUS w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku ma obowiązek wypłacić zasiłek.

Więcej informacji

https://kalla-pogrzeby.pl/

Zobacz więcej informacji o organizacji pogrzebów – wejdź na stronę kalla-pogrzeby.pl i dowiedz się więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here